Automatiser produksjonsplanleggingen

Powest genererer automatisk produksjonsplan (anmelding), for kraftverk. På denne måten vil så stor andel av produksjonen som mulig ligge i forbruksbalansen ved avregning til ordinær regulerkraftpris uavhengig av kraftverkets størrelse.

Spørsmål? Ta kontakt med Powest AS.

Fordeler

Automatiser produksjonsplanleggingen Med powest reduserer du regulerkraftavviket, manuelt arbeid og du får deg god oversikt over produksjon, plan og historikk. Les mer.

Historiske kurver Powest gir deg grafisk oversikt over produksjonen i nåtid og tilbake i tid. Du får også oversikt over anmeldingene. Se skjermbilder under.

Minstevannføring Regulanten er pålagt å arrangere minstevannføringen slik at allmennheten kan følge med.
Powest gjør dette enkelt.

 

Stabilitet Powest kjører sine servere i nettskyen (eng: cloud computing). Dette gjør at vi har svært høy oppetid, og skalerer automatisk med nye kunder.

Tilgjengelighet Med Powest har du tilgang til produksjonsdata på hytta og hjemme, så lenge du har tilgang til internett og en PC.

Mindre manuelt arbeid Med Powest slipper du å sende produksjons data manuelt, du har dermed bedre tid til andre gjøremål.

Skjermbilder